2014-09-19 10:07:36 : งานแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการ และงานมอบรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี 2557
2014-09-12 17:38:11 : กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 1 โรงเรียนบุญจิตวิทยา
2014-09-12 08:44:42 : กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรที่โรงเรียนปัญญานฤมิตร
2014-09-11 12:32:02 : บันทึกความร่วมมือกับ ช.ตลาดอ่าวอุดม
2014-09-09 14:43:17 : การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 แผนกปฐมวัย
2014-09-09 12:50:45 : เขียวเหลืองเกมส์ กีฬาสีปี 2557
2014-09-04 11:01:52 : การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 มัธยมต้น
2014-09-04 10:00:55 : การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 ประถมปลาย
2014-09-04 09:26:43 : การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 ประถมต้น
2014-09-01 12:13:34 : mou บุญจิตวิทยา - ชุมชนบ้านทุ่ง
  • 1 งานแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการ และงานมอบรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี 2557
  • 1 กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 1 โรงเรียนบุญจิตวิทยา
  • 1 กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรที่โรงเรียนปัญญานฤมิตร
  • 1 บันทึกความร่วมมือกับ ช.ตลาดอ่าวอุดม
  • 1 การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 แผนกปฐมวัย
  • 1 เขียวเหลืองเกมส์ กีฬาสีปี 2557
  • 1 การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 มัธยมต้น
  • 1 การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 ประถมปลาย

งานแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการ และงานมอบรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี 2557

Last Update : 2014-09-19 10:07:36

วันที่ 17 กันยายน 2557 งานแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการ และงานมอบรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี 2557 อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 1 โรงเรียนบุญจิตวิทยา

Last Update : 2014-09-12 17:38:11

วันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557 กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 1 รร.บุญจิตวิทยาอ่านต่อ...
 
กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรที่โรงเรียนปัญญานฤมิตร

Last Update : 2014-09-12 08:44:42

วันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรที่โรงเรียนปัญญานฤมิตรอ่านต่อ...
 
บันทึกความร่วมมือกับ ช.ตลาดอ่าวอุดม

Last Update : 2014-09-11 12:32:02

10 ก.ย. 57 โรงเรียนบญจิตวิทยา ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับชุมชนตลาดอ่าวอุดม เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน โดย อ.เสถียร เอกจรัสภิวัฒน์ นางทวีป เอกจรัสภิวัฒน์ ผู้แทนชุมชน และ ดร.จักรกฤช กันทอง อ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้แทนโรงเรียน เป็นผู้ลงนามอ่านต่อ...
 
การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 แผนกปฐมวัย

Last Update : 2014-09-09 14:43:17

7 กันยายน 2557 การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 แผนกปฐมวัยอ่านต่อ...
 
เขียวเหลืองเกมส์ กีฬาสีปี 2557

Last Update : 2014-09-09 12:50:45

5 กันยายน 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี เขียวเหลืองเกมส์ ปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบังอ่านต่อ...
 
การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 มัธยมต้น

Last Update : 2014-09-04 11:01:52

1 - 5 กันยายน 2557 การแข่งขันกีฬาสีเขียว-เหลืองเกมส์ ปีการศึกษา 2557 มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านต่อ...
 
การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 ประถมปลาย

Last Update : 2014-09-04 10:00:55

1 - 5 กันยายน 2557 การแข่งขันกีฬาสีเขียว-เหลืองเกมส์ ปีการศึกษา 2557 ประถมศึกษาตอนปลายอ่านต่อ...
 
การแข่งขันกีฬาสี เขียว เหลือง เกมส์ ปีการศึกษา 2557 ประถมต้น

Last Update : 2014-09-04 09:26:43

1 - 5 กันยายน 2557 การแข่งขันกีฬาสีเขียว-เหลืองเกมส์ ปีการศึกษา 2557 ประถมศึกษาตอนต้นอ่านต่อ...
 
mou บุญจิตวิทยา - ชุมชนบ้านทุ่ง

Last Update : 2014-09-01 12:13:34

28 ส.ค. 57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน กับ ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ โดยมี นายวิศิษฐ์ พุทธตรัส นายสมบูรณ์ เผือกสอาด ดร.จักรกฤช กันทอง อ.สนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้แทนลงนามอ่านต่อ...
 
visited : View