• 1 มอบเกียรติบัตร ผู้รับรางวัลกระโดดเชือก ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่9
  • 1 กิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดมโนรม
  • 1 กิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสือปีการศึกษา 2559
  • 1 ร่วมกิจกรรมขบวนแห่องค์ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ อ่าวอุดม
  • 1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน(เก่า) ปีการศึกษา 2559
  • 1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อ. 1 ป.1 และ ม. 1
  • 1 ประชุมพนักงานขับรถร่วมรับส่งนักเรียน
  • 1 รับป้ายโรงเรียนรักษาศิล ๕


มอบเกียรติบัตร ผู้รับรางวัลกระโดดเชือก ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่9

Last Update : 2016-05-24 11:14:18

23 พฤษภาคม 2559 ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับรางวัลกระโดดเชือก ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่9 อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดมโนรม

Last Update : 2016-05-23 09:44:47

19พฤษภาคม2559 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดมโนรมโดยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2-3ไปร่วมเวียนเทียนและบวชศีลจาริณีระหว่างวันที่18-22พฤษภาคม2559อ่านต่อ...
 
กิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสือปีการศึกษา 2559

Last Update : 2016-05-19 09:39:13

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกองลูกเสือ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่ลูกเสือ ในกิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสืออ่านต่อ...
 
ร่วมกิจกรรมขบวนแห่องค์ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ อ่าวอุดม

Last Update : 2016-05-18 14:12:00

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา ครูวีรศักดิ์ เกิดวิริยสกุล ครูจุฑามาศ วงค์วิเศษ และนักเรียน ชั้น ม.2/1 ข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่องค์ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ อ่านต่อ...
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน(เก่า) ปีการศึกษา 2559

Last Update : 2016-05-17 15:22:13

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครอง และชี้แจงนโยบายประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยโรงเรียนอ่านต่อ...
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อ. 1 ป.1 และ ม. 1

Last Update : 2016-05-03 13:30:29

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้ชี้แจงรายละเอียด และแจ้งนโยบาย ต่อผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 และ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559อ่านต่อ...
 
ประชุมพนักงานขับรถร่วมรับส่งนักเรียน

Last Update : 2016-05-03 10:37:32

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 59 คณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา เป็นประธานในการประชุมพนักงานขับรถร่วมรับส่งนักเรียนอ่านต่อ...
 
รับป้ายโรงเรียนรักษาศิล ๕

Last Update : 2016-04-29 08:28:30

27 เม.ย. 59 รับป้ายโรงเรียนรักษาศิล ๕อ่านต่อ...
 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอาสาบรรเทาภัย (ชลบุรี) สัญจร ครั้งที่ 1

Last Update : 2016-04-28 15:32:45

28 เมษายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของสนับสนุน ร่วมกับโครงการอาสาบรรเทาภัย (ชลบุรี) สัญจร ครั้งที่ 1อ่านต่อ...
 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนบุญจิตวิทยา

Last Update : 2016-04-28 13:14:56

27 เมษายน 2559 กิจกรรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนบุญจิตวิทยาอ่านต่อ...
 
visited : View