• 1 ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
  • 1 ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
  • 1 ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
  • 1 กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม
  • 1 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559
  • 1 ช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงณัฐธิดา อ่างทอง
  • 1 ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
  • 1 จุดเทียนชัยถวายพระพร


ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

Last Update : 2016-08-26 16:17:14

26 สิงหาคม 2559 ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 เมืองจำลองและตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ชลบุรี อ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

Last Update : 2016-08-26 10:47:32

25 สิงหาคม 2559 ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

Last Update : 2016-08-25 10:18:14

24 สิงหาคม 2559 คณะนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ม.บูรพา ชลบุรีอ่านต่อ...
 
กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม

Last Update : 2016-08-23 15:46:31

23 สิงหาคม 2559 ผู้ปกครอง ด.ช.ธนภัทร ผงสุข นักเรียนชั้นประถม 1/3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ณัฐธิดา อ่างทอง โดย ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้รับและส่งมอบต่ออ่านต่อ...
 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559

Last Update : 2016-08-19 14:34:57

18 สิงหาคม 2559 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยครูลำพูน พันสิ่ว จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน...อ่านต่อ...
 
ช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงณัฐธิดา อ่างทอง

Last Update : 2016-08-19 14:12:12

18 สิงหาคม 2559 คณะครูและนักเรียน นำโดย นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการ มอบเงิน เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ปกครองเด็กหญิงณัฐธิดา อ่างทอง นักเรียนชั้น ป.2 ที่บ้านพัก ข้าวของเครื่องใช้ ถูกไฟไหม้อ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

Last Update : 2016-08-19 13:34:05

16 สิงหาคม 2559 คณะนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ดูงานนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพาอ่านต่อ...
 
จุดเทียนชัยถวายพระพร

Last Update : 2016-08-15 13:31:19

12 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา โดย ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ และคณะครูตัวแทนโรงเรียนบุญจิต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรอ่านต่อ...
 
บุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

Last Update : 2016-08-15 09:21:09

11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 ระดับปฐมวัย

Last Update : 2016-08-13 23:19:58

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปฐมวัย โดยมี ผู้อำนวยการ นายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นประธานในพิธีและมอบของรางวัลให้กับนักแสดงอ่านต่อ...
 
visited : View