2014-07-18 16:29:33 : การเยี่ยมสำรวจและนิเทศ บุคลากรครูภายในโรงเรียน
2014-07-18 09:18:57 : มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายภูวนัตด์ อ่องชา 17 กรกฎาคม 2557
2014-07-10 16:32:33 : จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2557
2014-07-08 16:14:02 : โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 8 กรกฎาคม 2557
2014-07-04 14:36:08 : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 57
2014-07-04 12:51:43 : จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 57
2014-07-02 08:20:03 : จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
2014-06-27 14:52:21 : ร่วมกิจกรรมการกระโดดเชือก โรงเรียนรอบเครือไทยออยล์ 26 มิถุนายน 2557
2014-06-27 12:06:43 : วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2557
2014-06-27 09:26:04 : วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 26 มิถุนายน 2557
  • 1 การเยี่ยมสำรวจและนิเทศ บุคลากรครูภายในโรงเรียน
  • 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายภูวนัตด์ อ่องชา 17 กรกฎาคม 2557
  • 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2557
  • 1 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 8 กรกฎาคม 2557
  • 1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 57
  • 1 จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 57
  • 1 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
  • 1 ร่วมกิจกรรมการกระโดดเชือก โรงเรียนรอบเครือไทยออยล์ 26 มิถุนายน 2557

การเยี่ยมสำรวจและนิเทศ บุคลากรครูภายในโรงเรียน

Last Update : 2014-07-18 16:29:33

เดือนกรกฎาคม ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ได้ทำการเยี่ยมสำรวจและนิเทศ บุคลากรครูภายในโรงเรียนอ่านต่อ...
 
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายภูวนัตด์ อ่องชา 17 กรกฎาคม 2557

Last Update : 2014-07-18 09:18:57

17 กรกฎาคม 2557 สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมแสดงเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนอ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2557

Last Update : 2014-07-10 16:32:33

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
 
โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 8 กรกฎาคม 2557

Last Update : 2014-07-08 16:14:02

8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยา พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาอ่านต่อ...
 
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 57

Last Update : 2014-07-04 14:36:08

30 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้อำนวยการเป็นประธาน นายสนธยา ตุ๋มเจริญ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารทั้งสี่ฝ่ายอ่านต่อ...
 
จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 57

Last Update : 2014-07-04 12:51:43

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

Last Update : 2014-07-02 08:20:03

1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถานปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดพิธีทบทวนกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อ่านต่อ...
 
ร่วมกิจกรรมการกระโดดเชือก โรงเรียนรอบเครือไทยออยล์ 26 มิถุนายน 2557

Last Update : 2014-06-27 14:52:21

26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมกิจกรรมการกระโดดเชือก โรงเรียนรอบเครือไทยออยล์ โดยมีคณะสาธิตกระโดดเชือกสัญจร เป็นวิทยากรฝึกสอนและนักเรียนจากโรงเรียนวัดมโนรมเข้าร่วมในการสาธิตครั้งนี้ด้วยอ่านต่อ...
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2557

Last Update : 2014-06-27 12:06:43

26 มิ.ย. 57 คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมยาเสพติด จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จัดพาเหรดเดินรณรงค์ กล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และออกกำลังกายในกิจกรรมลด ละ ลิก ยาเสพติดอ่านต่อ...
 
วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 26 มิถุนายน 2557

Last Update : 2014-06-27 09:26:04

วันที่ 26 มิ.ย. 57 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย และกิจกรรมการเรียนรู้ตัวละครจากวรรณคดี เนื่องในวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลกอ่านต่อ...
 
visited : View