• 1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อ. 1 ป.1 และ ม. 1
  • 1 ประชุมพนักงานขับรถร่วมรับส่งนักเรียน
  • 1 รับป้ายโรงเรียนรักษาศิล ๕
  • 1 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอาสาบรรเทาภัย (ชลบุรี) สัญจร ครั้งที่ 1
  • 1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนบุญจิตวิทยา
  • 1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนเมษายน 59
  • 1 ประกาศประชุมผู้ปกครอง / ปฐมนิเทศ และประกาศวันเปิดภาคเรียน 2559
  • 1 สงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2559


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อ. 1 ป.1 และ ม. 1

Last Update : 2016-05-03 13:30:29

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้ชี้แจงรายละเอียด และแจ้งนโยบาย ต่อผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 และ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559อ่านต่อ...
 
ประชุมพนักงานขับรถร่วมรับส่งนักเรียน

Last Update : 2016-05-03 10:37:32

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 59 คณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา เป็นประธานในการประชุมพนักงานขับรถร่วมรับส่งนักเรียนอ่านต่อ...
 
รับป้ายโรงเรียนรักษาศิล ๕

Last Update : 2016-04-29 08:28:30

27 เม.ย. 59 รับป้ายโรงเรียนรักษาศิล ๕อ่านต่อ...
 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอาสาบรรเทาภัย (ชลบุรี) สัญจร ครั้งที่ 1

Last Update : 2016-04-28 15:32:45

28 เมษายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของสนับสนุน ร่วมกับโครงการอาสาบรรเทาภัย (ชลบุรี) สัญจร ครั้งที่ 1อ่านต่อ...
 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนบุญจิตวิทยา

Last Update : 2016-04-28 13:14:56

27 เมษายน 2559 กิจกรรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนบุญจิตวิทยาอ่านต่อ...
 
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนเมษายน 59

Last Update : 2016-04-28 12:36:23

26 เมษายน 2559 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนเมษายน 59 ห้องประชุมโรงเรียนบุญจิตวิทยาอ่านต่อ...
 
ประกาศประชุมผู้ปกครอง / ปฐมนิเทศ และประกาศวันเปิดภาคเรียน 2559

Last Update : 2016-04-22 09:38:29

ประกาศประชุมผู้ปกครอง / ปฐมนิเทศ และประกาศวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559อ่านต่อ...
 
สงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2559

Last Update : 2016-04-08 19:46:26

8 เมษายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา มีกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และคณะผู้บริหาร อ่านต่อ...
 
SUMMER 2016

Last Update : 2016-04-06 21:19:40

1 เมษายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปิดเรียน SUMMER 2016 เพื่อปรับพื้นฐาน ในระดับชั้น อ.1 ป.1 และ ม.1อ่านต่อ...
 
คุรุมิตรสัมพันธ์ บ.จ. 59

Last Update : 2016-04-05 13:30:21

30 มี.ค. 59 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมคุรุมิตรสัมพันธ์ บ.จ. ๕๘ (ปิดกล่องชอคล์) เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และตอบแทนที่คุณครูได้ทุ่มเทการปฏิบัติงานเพื่อนักเรียน และโรงเรียน ด้วยดีมาตลอด ณ ห้องอาหารชาญชล ฐานทัพเรือสัตหีบอ่านต่อ...
 
visited : View