• 1 สงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561
  • 1 อบรมพัฒนาความพร้อม Active Learning ในวิชานาฏศิลป์
  • 1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมีนาคม 2561
  • 1 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา2560
  • 1 การอบรมโครงการเดินหน้าสะเต็มศึกษาสู่อาชีพสำหรับครูผู้สอน 2561
  • 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน
  • 1 การอบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ
  • 1 กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

สงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561

Last Update : 2018-04-12 15:17:15

วันที่ 11 เมษายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา มีกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และคณะผู้บริหารอ่านต่อ...
 
อบรมพัฒนาความพร้อม Active Learning ในวิชานาฏศิลป์

Last Update : 2018-04-04 20:53:52

วันที่ 2-3 เมษายน 2561 ครูบุคลากรโรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดอ่านต่อ...
 
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมีนาคม 2561

Last Update : 2018-04-02 10:00:47

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการเป็นประธาน พร้อมอ่านต่อ...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา2560

Last Update : 2018-04-02 09:57:43

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา2560อ่านต่อ...
 
การอบรมโครงการเดินหน้าสะเต็มศึกษาสู่อาชีพสำหรับครูผู้สอน 2561

Last Update : 2018-03-27 15:05:46

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ครูบุคลากรโรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วม การอบรมโครงการเดินหน้าสะเต็มศึกษาสู่อาชีพสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอ่านต่อ...
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน

Last Update : 2018-03-26 08:13:45

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ครูบุคลากรโรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน อ่านต่อ...
 
การอบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

Last Update : 2018-03-22 16:20:06

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 ครูบุคลากรโรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วม อบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ สำหรับครูสอนระดับประถมศึกษาอ่านต่อ...
 
กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

Last Update : 2018-03-22 16:17:34

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ครูบุคลากรโรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วม อบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดชลบุรีอ่านต่อ...
 
ส่งครูโครงการผู้ช่วยสอนภาษาต่างชาติ (ภาษาจีน)ปีการศึกษา 2560-61

Last Update : 2018-03-14 11:53:25

วันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้ส่งครูโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน ครบวาระการสอน โดยมี นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณอ่านต่อ...
 
ปัจฉิมนิเทศ ส่งศิษย์รักด้วยใจ 2561

Last Update : 2018-03-13 16:56:19

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ ส่งศิษย์รักด้วยใจ จากความห่วงใยของคุณครู" ให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา อ่านต่อ...
 
visited : View