• 1 กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ
  • 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3
  • 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1
  • 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2
  • 1 อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ
  • 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ

Last Update : 2014-08-22 15:36:33

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยาอ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3

Last Update : 2014-08-22 13:07:50

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรม นำคณะนักเรียนและครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1

Last Update : 2014-08-21 14:39:43

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม นำคณะนักเรียนและครู ชั้นมัธยมตอนต้นศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา อ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2

Last Update : 2014-08-21 13:35:49

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรม นำคณะนักเรียนและครู ครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษา อ่านต่อ...
 
อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ

Last Update : 2014-08-21 12:10:32

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ครูวัชรา เชตฐราช ครูวันทนา โกกิม อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพอ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Last Update : 2014-08-21 11:14:36

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรม นำคณะนักเรียนและครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Last Update : 2014-08-21 10:38:59

กิจกรรมทัศนศึกษา คณะนักเรียนและครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดอยุธยา อ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Last Update : 2014-08-20 10:42:08

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรม นำคณะนักเรียนและครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
มอบเกียรติบัตรกีฬากระโดดเชือก

Last Update : 2014-08-20 09:21:34

16 ส.ค. 57 นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ที่ปรึกษาฯ / รองผู้อำนวยการ ร่วมมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมกีฬากระโดดเชือก ของเครือไทยออยส์ ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยส์เพื่อชุมชนอ่านต่อ...
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Last Update : 2014-08-18 19:44:17

14-18 ส.ค. 57 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ่านต่อ...
 
visited : View