• 1 วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 26 มิถุนายน 2559
  • 1 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน
  • 1 ร่วมกิจกรรมในโครงการเป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (D.A.R.E)
  • 1 ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์สาธิตกีฬากระโดดเชือก
  • 1 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูสาทรธรรมกิจ (ลออ) ปญญาทีโป
  • 1 กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม การแสดงดนตรีคนพิการทางสายตา
  • 1 กิจกรรมตรวจวัดสายตานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • 1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก


วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 26 มิถุนายน 2559

Last Update : 2016-06-27 15:02:09

วันที่ 26 มิ.ย. 59 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีและได้เปิดกรวยสักการะรูปเหมือนของพระศรีสุนทรโวหาร อ่านต่อ...
 
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน

Last Update : 2016-06-23 10:13:18

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ฝ่ายบริหารนำโดย นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการ นางชวาลา กันทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณคณะครู และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม นายสมศักดิ์ กลิ่นสุคนธิ์ ผู้ปกครองของเด็กชายเจษฏากร กลิ่นสุคนธิ์อ่านต่อ...
 
ร่วมกิจกรรมในโครงการเป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (D.A.R.E)

Last Update : 2016-06-20 14:34:48

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมให้นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย เป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ่านต่อ...
 
ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์สาธิตกีฬากระโดดเชือก

Last Update : 2016-06-20 14:20:41

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์ สาธิตกีฬากระโดดเชือกพร้อมมอบอุปกรณ์ให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม อ่านต่อ...
 
ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูสาทรธรรมกิจ (ลออ) ปญญาทีโป

Last Update : 2016-06-17 16:09:32

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา นางลัดดาวัลย์ สืบจากเทียม และนางทัศนียา สัตยะวงค์ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูสาทรธรรมกิจ (ลออ) ปญญาทีโปอ่านต่อ...
 
กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม การแสดงดนตรีคนพิการทางสายตา

Last Update : 2016-06-17 13:31:48

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม การแสดงดนตรีคนพิการทางสายตา โดยมี นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวต้อนรับ อ่านต่อ...
 
กิจกรรมตรวจวัดสายตานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Last Update : 2016-06-17 13:25:44

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ให้บริการตรวจวัดสายตา โดยมี นางรัตติกานต์ สันทัด หัวหน้าฝ่ายบริการเป็นผู้รับผิดชอบอ่านต่อ...
 
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

Last Update : 2016-06-17 13:08:51

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยมี นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดงานอ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม บริษัทดัชมิลล์ จำกัด

Last Update : 2016-06-15 13:36:27

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 บริษัทดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการดื่มนมเพื่อสุขภาพอ่านต่อ...
 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ให้บริการฉีดวัคซีน

Last Update : 2016-06-15 11:31:53

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลแหลมฉบัง ให้บริการฉีดวัคซีน (บาดทะยักและคอตีบ) นักเรียนโรงเรียนบุญจิตวิทยา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ...
 
visited : View