• 1 โอวัลติน มอบเครื่องดื่มมอลต์ส่วนผสมน้ำมันปลารสช็อกโกแลต
  • 1 กิจกรรมไหว้ครู แผนกประถมและมัธยม 2561
  • 1 กิจกรรมไหว้ครู แผนกปฐมวัย 2561
  • 1 กิจกรรมฝึกออกกำลังกายกับไมโล
  • 1 อบรมทบทวนความรู้เบื้องต้นทางลูกเสือแก่คณะครู
  • 1 Leadersihp Boyscout of BJ 2018
  • 1 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2561
  • 1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤษภาคม 2561

โอวัลติน มอบเครื่องดื่มมอลต์ส่วนผสมน้ำมันปลารสช็อกโกแลต

Last Update : 2018-06-15 16:23:33

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท เอบี ฟู้ดแอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม มอลต์บำรุงร่างกาย ตรา "โอวัลติน"อ่านต่อ...
 
กิจกรรมไหว้ครู แผนกประถมและมัธยม 2561

Last Update : 2018-06-15 16:21:32

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานอ่านต่อ...
 
กิจกรรมไหว้ครู แผนกปฐมวัย 2561

Last Update : 2018-06-15 16:20:18

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านต่อ...
 
กิจกรรมฝึกออกกำลังกายกับไมโล

Last Update : 2018-06-08 15:11:28

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ ตราไมโล โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเล่นกีฬาอ่านต่อ...
 
อบรมทบทวนความรู้เบื้องต้นทางลูกเสือแก่คณะครู

Last Update : 2018-06-06 09:18:06

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดอบรมทบทวนความรู้เบื้องต้นทางลูกเสือแก่คณะครู โดย ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดการอบรม อ่านต่อ...
 
Leadersihp Boyscout of BJ 2018

Last Update : 2018-06-05 16:01:20

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดอบรมการจัดการจราจร แก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ตามโครงการ Leadersihp Boyscout of BJ. อ่านต่อ...
 
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2561

Last Update : 2018-06-01 15:15:24

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง ให้เกียรติมาร่วมในพิธีอ่านต่อ...
 
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤษภาคม 2561

Last Update : 2018-06-01 10:41:38

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม โดย ผอ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561

Last Update : 2018-05-30 15:28:55

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดมโนรม โดยคณะครูและนักเรียนอ่านต่อ...
 
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย

Last Update : 2018-05-28 15:21:33

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น โรงเรียนบุญจิตวิทยา แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา2561 โดยมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน อ่านต่อ...
 
visited : View