• 1 มอบรางวัลเด็กดีมีระเบียบวินัยและมารยาทไทย
  • 1 ประดับอินธนู ลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 1 การแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออกครั้งที่ 16
  • 1 มอบเกียรติบัตรโครงการเป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (D.A.R.E)
  • 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี
  • 1 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 10 แห่งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิอาสาบรรเทาภัยฯ
  • 1 ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพโลก
  • 1 การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติฯ


มอบรางวัลเด็กดีมีระเบียบวินัยและมารยาทไทย

Last Update : 2016-09-30 22:43:29

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ทางแผนกปฐมวัยได้จัดพิธีมอบรางวัล โดยมี ผู้อำนวยการ นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบของรางวัลให้เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอ่านต่อ...
 
ประดับอินธนู ลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Last Update : 2016-09-29 09:49:58

21 ก.ย. 59 แผนกมัธยม จัดพิธีเปิดประชุมกองและประดับอินธนูแก่ลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อ่านต่อ...
 
การแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออกครั้งที่ 16

Last Update : 2016-09-26 14:03:35

ระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออกครั้งที่ 16 ในวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ศรีราชา โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 22 รายการ และได้รับรางวัลกลับมาทั้งหมด 7 รายการอ่านต่อ...
 
มอบเกียรติบัตรโครงการเป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (D.A.R.E)

Last Update : 2016-09-26 13:22:07

23 กันยายน 2559 จัดพิธี มอบเกียรติบัตรโครงการเป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (D.A.R.E) โดยมี ทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานนีตำรวจภูธรแหลมฉบัง และนายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านต่อ...
 
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี

Last Update : 2016-09-22 11:10:13

21 กันยายน 2559 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางทัศนียา สัตยะวงค์ หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมรับทุนอ่านต่อ...
 
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 10 แห่งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิอาสาบรรเทาภัยฯ

Last Update : 2016-09-22 10:53:53

17 กันยายน 2559 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 10 พิธีทำบุญฉลอง 1 ทศวรรษ แห่งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิอาสาบรรเทาภัยฯ ประจำจังหวัดชลบุรี ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีอ่านต่อ...
 
ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพโลก

Last Update : 2016-09-21 12:53:15

วันที่ 21 ก.ย.2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพโลกและร่วมกันสงบนิ่ง 1 นาทีอ่านต่อ...
 
การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติฯ

Last Update : 2016-09-21 10:40:59

17 กันยายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยา โดยนำโดย นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทน ได้เข้าแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ...
 
กิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน ที่มีภาวะโภชนาการเกิน

Last Update : 2016-09-16 13:03:30

15 กันยายน 2559 กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน ที่มีภาวะโภชนาการเกินอ่านต่อ...
 
แข่งขันทักษะวิชาการ "เปิดบ้านวิชาการ 68 ปี บาง ละมุง"

Last Update : 2016-09-16 11:35:26

2 กันยายน 2559 โรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการ "เปิดบ้านวิชาการ 68 ปี บางละมุง" อ่านต่อ...
 
visited : View