2014-11-19 11:05:18 : คณะผู้บริหารได้จัดการประชุมบุคลากรครู เรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
2014-11-17 16:39:07 : ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดเชือก
2014-11-17 15:46:17 : มอบวุฒิบัตรครูที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
2014-11-17 14:13:19 : การแข่งขันกระโดดเชือก THAIOIL ROPE SKIPPING CHAMPIONSHTPS 2014
2014-11-17 13:52:47 : มอบธงรางวัล กิจกรรม 5 ส.
2014-11-17 09:30:43 : ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
2014-11-10 09:32:28 : ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคุณพ่อเลย์คัพ ณ สนามแพลนเน็ตฟุตบอลคัพ พัทยากลาง
2014-11-07 11:57:28 : กิจกรรมวันลอยกระทง 2557
2014-10-31 14:07:47 : 31 ตุลาคม 2557 จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม
2014-10-27 08:29:26 : วางพวงมาลา วันปิยมหาราช
  • 1 คณะผู้บริหารได้จัดการประชุมบุคลากรครู เรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
  • 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดเชือก
  • 1 มอบวุฒิบัตรครูที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
  • 1 การแข่งขันกระโดดเชือก THAIOIL ROPE SKIPPING CHAMPIONSHTPS 2014
  • 1 มอบธงรางวัล กิจกรรม 5 ส.
  • 1 ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
  • 1 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคุณพ่อเลย์คัพ ณ สนามแพลนเน็ตฟุตบอลคัพ พัทยากลาง
  • 1 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557

คณะผู้บริหารได้จัดการประชุมบุคลากรครู เรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

Last Update : 2014-11-19 11:05:18

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารได้จัดการประชุมบุคลากรครู อ่านต่อ...
 
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดเชือก

Last Update : 2014-11-17 16:39:07

16 พ.ย. 57 ที่ปรึกษาสนธยา ตุ๋นเจริญ รักษาการผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก THAIOIL ROPE SKIPPING CHAMPIONSHTPS 2014 ณ ศาลาประชาคมแหลมฉบังอ่านต่อ...
 
มอบวุฒิบัตรครูที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์

Last Update : 2014-11-17 15:46:17

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 มอบวุฒิบัตรครูที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ชลบุรี อ่านต่อ...
 
การแข่งขันกระโดดเชือก THAIOIL ROPE SKIPPING CHAMPIONSHTPS 2014

Last Update : 2014-11-17 14:13:19

การแข่งขันกระโดดเชือก THAIOIL ROPE SKIPPING CHAMPIONSHTPS 2014 อ่านต่อ...
 
มอบธงรางวัล กิจกรรม 5 ส.

Last Update : 2014-11-17 13:52:47

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ครูอุไรวรรณ แก้วอุไรและครูรินดา คำจริง ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส. ได้จัดให้มีการมอบธงรางวัล กิจกรรม 5 ส.อ่านต่อ...
 
ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

Last Update : 2014-11-17 09:30:43

เมื่อวันที่ 12 พย. 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อ่านต่อ...
 
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคุณพ่อเลย์คัพ ณ สนามแพลนเน็ตฟุตบอลคัพ พัทยากลาง

Last Update : 2014-11-10 09:32:28

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคุณพ่อเลย์คัพ โดยมีครูสุริยะ วัฒนะวิจิตร เป็นผู้ฝึกสอน ที่ปรึกษาสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้จัดการทีมอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันลอยกระทง 2557

Last Update : 2014-11-07 11:57:28

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดงาน "วันลอยกระทง" เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อ่านต่อ...
 
31 ตุลาคม 2557 จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม

Last Update : 2014-10-31 14:07:47

31 ตุลาคม 2557 จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม โดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้อำนวยการเป็นประธาน ครูสุรพล อนนตพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู ครูสนธยา ตุ๋นเจริญ รองผู้อำนวยการ ครูลัดดาวัลย์ สืบจากเทียม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน อ่านต่อ...
 
วางพวงมาลา วันปิยมหาราช

Last Update : 2014-10-27 08:29:26

23 ต.ค. 57 คณะครูโรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมวางพวงมาลา สักการะบูชา หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชาอ่านต่อ...
 
visited : View