2014-10-02 10:25:41 : การจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2557
2014-10-01 10:42:55 : MOU กับ ช.บ้านอ่าวอุดม
2014-10-01 09:24:08 : รอง ผอ สพป.ชบ. 3 นายศุภมิตร ศิรกัณทะมากุล เยี่ยมชม โรงเรียนและสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน
2014-09-30 14:41:21 : แผนกปฐมวัยร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 14 ณ แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
2014-09-30 11:41:41 : กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2014-09-30 10:02:11 : การตรวจประเมินงานทันตกรรมโรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียน รอบโรงกลั่นเครือไทยออยล์ (ระดับเขตพื้นที่)
2014-09-23 15:59:04 : ร่วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสโมสรโรตารีแหลมฉบัง ณ ศรีราชา BSC โบว์ลิ่ง
2014-09-23 10:08:40 : วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีราชา ศึกษาดูงานระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน
2014-09-23 09:17:53 : กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
2014-09-22 18:22:01 : โรงเรียนสวนเด็ก สันกำแพง ศึกษา ดูงานระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน
  • 1 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2557
  • 1 MOU กับ ช.บ้านอ่าวอุดม
  • 1 รอง ผอ สพป.ชบ. 3 นายศุภมิตร ศิรกัณทะมากุล เยี่ยมชม โรงเรียนและสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน
  • 1 แผนกปฐมวัยร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 14 ณ แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
  • 1 กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • 1 การตรวจประเมินงานทันตกรรมโรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียน รอบโรงกลั่นเครือไทยออยล์ (ระดับเขตพื้นที่)
  • 1 ร่วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสโมสรโรตารีแหลมฉบัง ณ ศรีราชา BSC โบว์ลิ่ง
  • 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีราชา ศึกษาดูงานระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2557

Last Update : 2014-10-02 10:25:41

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 มอบวุฒิบัตรกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2557 ในการประกวดระเบียบวินัย ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง อ่านต่อ...
 
MOU กับ ช.บ้านอ่าวอุดม

Last Update : 2014-10-01 10:42:55

30 ก.ย. 57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมทำบันทึกความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน กับ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม เทศบาลนครแลมฉบังอ่านต่อ...
 
รอง ผอ สพป.ชบ. 3 นายศุภมิตร ศิรกัณทะมากุล เยี่ยมชม โรงเรียนและสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน

Last Update : 2014-10-01 09:24:08

วันที่ 30 กันยายน 2557 รอง ผอ สพป.ชบ. 3 นายศุภมิตร ศิรกัณทะมากุล เยี่ยมชม โรงเรียนและสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียนผ่านโปรแกรมในระบบเว็บไซค์ของโรงเรียน อ่านต่อ...
 
แผนกปฐมวัยร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 14 ณ แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

Last Update : 2014-09-30 14:41:21

วันที่ 27 กันยายน 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยาแผนกปฐมวัย ร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 14 ณ แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อ่านต่อ...
 
กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Last Update : 2014-09-30 11:41:41

วันที่ 26 กันยายน 2557 คณะครูผู้ดูแลกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อ่านต่อ...
 
การตรวจประเมินงานทันตกรรมโรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียน รอบโรงกลั่นเครือไทยออยล์ (ระดับเขตพื้นที่)

Last Update : 2014-09-30 10:02:11

วันที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เข้าร่วมการตรวจประเมินงานทันตกรรมโรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียน รอบโรงกลั่นเครือไทยออยล์ (ระดับเขตพื้นที่) อ่านต่อ...
 
ร่วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสโมสรโรตารีแหลมฉบัง ณ ศรีราชา BSC โบว์ลิ่ง

Last Update : 2014-09-23 15:59:04

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 ร่วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสโมสรโรตารีแหลมฉบัง ณ ศรีราชา BSC โบว์ลิ่ง โดยมี คณะครูฝ่ายงานกิจกรรมและนักเรียน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันครั้งนี้ อ่านต่อ...
 
วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีราชา ศึกษาดูงานระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน

Last Update : 2014-09-23 10:08:40

วันที่ 19 กันยายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีราชา โดย อาจารย์มณเฑียนทิพย์ พุทธตรัส อาจารย์กชพร มธุรส และทีมงาน เข้าร่วมศึกษา ดูงานระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน อ่านต่อ...
 
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

Last Update : 2014-09-23 09:17:53

วันที่ 18 กันยายน 2557 เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส รายการ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.1-ป.6 อ่านต่อ...
 
โรงเรียนสวนเด็ก สันกำแพง ศึกษา ดูงานระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน

Last Update : 2014-09-22 18:22:01

วันที่ 19 กันยายน 2557 โรงเรียนสวนเด็ก สันกำแพง ศึกษา ดูงานระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนอ่านต่อ...
 
visited : View