• 1 สงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2557
  • 1 จัดอบรมสัมนานอกสถานที่
  • 1 อบรมการวิเคราะห์และประเมินผลข้อสอบ
  • 1 ทำแบบทดสอบและประเมินความรู้
  • 1 จัดทำคลังข้อสอบออนไลน์
  • 1 บริการตรวจสุขภาพ
  • 1 บัณฑิตน้อย บ.จ.
  • 1 กิจกรรมลูกเสือสำรอง ป1-3

สงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2557

Last Update : 2014-04-10 16:10:41

โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย อ่านต่อ...
 
จัดอบรมสัมนานอกสถานที่

Last Update : 2014-04-08 11:04:32

5 เมษายน 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดอบรมสัมนานอกสถานที่ ณ สโมสรเทียนทะเล ชายหาดเทียนทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สัตหีบ ชลบุรี อ่านต่อ...
 
อบรมการวิเคราะห์และประเมินผลข้อสอบ

Last Update : 2014-03-26 08:52:57

17-18 มี.ค. 57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดอบรมบุคลากรครู เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินข้อสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญจิตวิทยา โดยมี ดร.จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี รอง ผอ.สพป.ชบ.3 เป็นประธานเปิดการอบรม และ ดร.จักรกฤช กันทอง ผอ.ร.ร.บุญจิตวิทยา เป็นวิทยาการผู้ให้การอบรมอ่านต่อ...
 
ทำแบบทดสอบและประเมินความรู้

Last Update : 2014-03-21 10:39:18

โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดทำแบบทดสอบและประเมินความรู้ ของบุคลากรภายในโรงเรียน อ่านต่อ...
 
จัดทำคลังข้อสอบออนไลน์

Last Update : 2014-03-17 13:01:07

10 มี.ค. 57 สพป.ชบ.3 ร่วมกับโรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ แก่บุคลากรครู โรงเรียนในสังกัด โดยมี ดร.จักรพงษ์ สุวรรณรัศมี รอง ผอ.สพป.ชบ.3 เป็นประธานเปิดการอบรมอ่านต่อ...
 
บริการตรวจสุขภาพ

Last Update : 2014-03-17 11:01:16

7 มี.ค. 57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดบริการตรวจและให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง แก่บุคลากร โดย มี นายแพทย์ฐาปกรณ์ ศิริวงศ์ พร้อมทีมพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จาก รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นวิทยากรอ่านต่อ...
 
บัณฑิตน้อย บ.จ.

Last Update : 2014-03-03 10:13:14

2 มี.ค. 57 แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556 " บัณฑิตน้อย บ.จ. " โดยมี ดรจักรกฤช กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญจิตวิทยาอ่านต่อ...
 
กิจกรรมลูกเสือสำรอง ป1-3

Last Update : 2014-02-26 13:50:36

19 ก.พ. 57 คณะลูกเสือสำรอง ป.1-3 จัดกิจกรรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชาอ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4

Last Update : 2014-02-24 14:17:44

19-20 ก.พ. 57 คณะลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.4 เข้าค่ายพักแรม เพื่อเรียนและประเมินผลการเรียนวิชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบุญจิตวิทยาอ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.6

Last Update : 2014-02-24 12:02:09

19-21 ก.พ. 57 คณะลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.6 เข้าค่ายพักแรม เพื่อเรียนและประเมินผลวิชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบุญจิตวิทยาอ่านต่อ...
 
visited : View