• 1 ประดับอินธนูลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  • 1 กีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ครั้งที่ 17
  • 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  • 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561
  • 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561
  • 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี
  • 1 กิจกรรมวันเอดส์โลก 2561
  • 1 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2561

ประดับอินธนูลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Last Update : 2018-12-13 15:03:50

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาฝ่ายมัธยมศึกษา จัดทำพิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อ่านต่อ...
 
กีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ครั้งที่ 17

Last Update : 2018-12-10 17:41:56

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา แผนกปฐมวัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ครั้งที่ 17 ณ สนามสิรินธร โรงเรียนอัญสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ...
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

Last Update : 2018-12-06 13:50:59

ในวันที่ 5 ธ.ค.2561 คณะครูโรงเรียนบุญจิตวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561

Last Update : 2018-12-06 13:48:34

วันที่ 4 ธ.ค.2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดให้มีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมฯอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561

Last Update : 2018-12-05 17:40:32

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา แผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม ปีการศึกษา 2561 โดยมีการบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ บ้านเด็กชายบางละมุง อ่านต่อ...
 
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี

Last Update : 2018-12-04 15:48:13

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมของ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดให้มีการอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันเอดส์โลก 2561

Last Update : 2018-12-04 11:02:09

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก มีกิจกรรมการส่งเสริมและการป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ อ่านต่อ...
 
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2561

Last Update : 2018-12-04 09:33:44

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอ่านต่อ...
 
ร่วมกิจกรรมวัดมโนรม

Last Update : 2018-11-30 14:53:10

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม และร่วมกิจกรรมวัดมโนรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อ่านต่อ...
 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Last Update : 2018-11-28 22:34:55

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่องการส่งเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อ่านต่อ...
 
visited : View