2015-08-28 13:48:50 : ส่งครูโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ปี 58
2015-08-28 11:28:40 : ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ) - กรุงเทพมหานคร
2015-08-27 10:58:56 : ทัศนศึกษามัธยมต้นชั้นปีที่ 1 ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
2015-08-26 10:41:57 : ทัศนศึกษาชั้นมันธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
2015-08-21 16:22:52 : ทัศนศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 อุทยานหินล้านปี ฟาร์มจระเข้พัทยา 58
2015-08-21 09:27:40 : ทัศนศึกษาชั้น ป. 5 เมืองจำลองพัทยา เขาชีจรรย์ ไร่องุ่น Silver Lake
2015-08-20 09:57:57 : ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ อบจ.ชลบุรี
2015-08-20 09:26:44 : ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สวนนงนุช
2015-08-20 09:18:47 : ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนสมุนไพรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยอง
2015-08-18 15:23:57 : ทัศนศึกษา ชั้นประถมปีที่ 1 พิพิทภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสน และวัดแสนสุข
  • 1 ส่งครูโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ปี 58
  • 1 ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ) - กรุงเทพมหานคร
  • 1 ทัศนศึกษามัธยมต้นชั้นปีที่ 1 ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
  • 1 ทัศนศึกษาชั้นมันธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
  • 1 ทัศนศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 อุทยานหินล้านปี ฟาร์มจระเข้พัทยา 58
  • 1 ทัศนศึกษาชั้น ป. 5 เมืองจำลองพัทยา เขาชีจรรย์ ไร่องุ่น Silver Lake
  • 1 ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ อบจ.ชลบุรี
  • 1 ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สวนนงนุช

ส่งครูโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ปี 58

Last Update : 2015-08-28 13:48:50

28 สิงหาคม 2558 ส่งครูโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ครบวางระการสอนอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ) - กรุงเทพมหานคร

Last Update : 2015-08-28 11:28:40

27 สิงหาคม 2558 ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ) - กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษามัธยมต้นชั้นปีที่ 1 ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

Last Update : 2015-08-27 10:58:56

26 สิงหาคม 2558 ทัศนศึกษามัธยมต้นชั้นปีที่ 1 ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาชั้นมันธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

Last Update : 2015-08-26 10:41:57

21 สิงหาคม 2558 ทัศนศึกษาชั้นมันธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 อุทยานหินล้านปี ฟาร์มจระเข้พัทยา 58

Last Update : 2015-08-21 16:22:52

21 สิงหาคม 2558 ทัศนศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 อุทยานหินล้านปี ฟาร์มจระเข้พัทยา อ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาชั้น ป. 5 เมืองจำลองพัทยา เขาชีจรรย์ ไร่องุ่น Silver Lake

Last Update : 2015-08-21 09:27:40

20 สิงหาคม 2558 ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมืองจำลองพัทยา เขาชีจรรย์ ไร่องุ่น Silver Lake ชลบุรีอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ อบจ.ชลบุรี

Last Update : 2015-08-20 09:57:57

19 สิงหาคม 2558 ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ อบจ.ชลบุรีอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สวนนงนุช

Last Update : 2015-08-20 09:26:44

19 สิงหาคม 2558 ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สวนนงนุช อ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนสมุนไพรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยอง

Last Update : 2015-08-20 09:18:47

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนสมุนไพรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยองอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษา ชั้นประถมปีที่ 1 พิพิทภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสน และวัดแสนสุข

Last Update : 2015-08-18 15:23:57

17 สิงหาคม 2558 ทัศนศึกษา ชั้นประถมปีที่ 1 พิพิทภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสน และวัดแสนสุขอ่านต่อ...
 
visited : View