มาตรการป้องกัน covid-19 โรงเรียนบุญจิตวิทยา

โรงเรียนได้เตรียมจุดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าอาคารเรียน ทุกๆ อาคารภายในโรงเรียน
โรงเรียนได้จัดเตรียมจุดบริการล้างมือทั่วบริเวณโรงเรียน ก่อนเข้าอาคาร และห้องเรียน รวมไปถึงการจัดเตรียมเจลล้างมือทุกห้องเรียน
โรงเรียนได้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ทุกๆ จุดในโรงเรียน เช่น ห้องธุรการสำหรับผู้ปกครองติดต่อ, ห้องเรียน, โรงอาหาร, ลิฟท์ รวมไปถึงการเข้าคิวของนักเรียน