• 1 วันอาสาฬหบูชา
  • 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
  • 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
  • 1 กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
  • 1 การตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์ ป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
  • 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
  • 1 กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
  • 1 กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1วันอาสาฬหบูชา

Last Update : 2020-07-05 09:39:12

วันอาสาฬหบูชาอ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

Last Update : 2020-03-10 13:35:47

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2อ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

Last Update : 2020-03-10 13:09:40

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

Last Update : 2020-03-05 13:34:05

วันที่ 26 กุมภาพพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อ่านต่อ...
 
การตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์ ป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

Last Update : 2020-03-03 11:50:41

จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อที่จะป้องกันฯอ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

Last Update : 2020-03-02 11:51:02

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

Last Update : 2020-02-26 15:36:22

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรีอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

Last Update : 2020-02-26 15:29:08

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรีอ่านต่อ...
 
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Last Update : 2020-02-26 14:48:19

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

Last Update : 2020-02-26 10:50:12

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศาลเจ้านาจาฯ อ่างศิลา ชลบุรี อ่านต่อ...
 
visited : View