• 1 โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
  • 1 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563
  • 1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
  • 1 กิจกรรมวันไหว้ครูของทางแผนกปฐมวัยในวันที่23-24ก.ค.2563
  • 1 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563
  • 1 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • 1 วันเข้าพรรษา
  • 1 วันอาสาฬหบูชาโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

Last Update : 2020-09-17 15:59:36

โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบังอ่านต่อ...
 
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563

Last Update : 2020-09-01 15:04:49

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานฯอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

Last Update : 2020-09-01 10:55:00

โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันไหว้ครูของทางแผนกปฐมวัยในวันที่23-24ก.ค.2563

Last Update : 2020-08-01 14:09:18

กิจกรรมวันไหว้ครูของทางแผนกปฐมวัยในวันที่23-24ก.ค.2563อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563

Last Update : 2020-07-23 16:01:39

วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563 วิถีนิวนอมอล “New Normal” โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านต่อ...
 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Last Update : 2020-07-09 10:17:59

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...อ่านต่อ...
 
วันเข้าพรรษา

Last Update : 2020-07-08 00:14:41

เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นอ่านต่อ...
 
วันอาสาฬหบูชา

Last Update : 2020-07-08 00:10:40

เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8อ่านต่อ...
 
เปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Last Update : 2020-07-08 00:06:36

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้มีการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า-2019 (covid-19) อ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

Last Update : 2020-03-10 13:35:47

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2อ่านต่อ...
 
visited : View