วันอาสาฬหบูชา

Last Update : 2020-07-05 09:39:12

วันอาสาฬหบูชาอ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

Last Update : 2020-03-10 13:35:47

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2อ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

Last Update : 2020-03-10 13:09:40

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

Last Update : 2020-03-05 13:34:05

วันที่ 26 กุมภาพพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อ่านต่อ...
 
การตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์ ป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

Last Update : 2020-03-03 11:50:41

จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อที่จะป้องกันฯอ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

Last Update : 2020-03-02 11:51:02

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

Last Update : 2020-02-26 15:36:22

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรีอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

Last Update : 2020-02-26 15:29:08

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรีอ่านต่อ...
 
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Last Update : 2020-02-26 14:48:19

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

Last Update : 2020-02-26 10:50:12

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศาลเจ้านาจาฯ อ่างศิลา ชลบุรี อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2

Last Update : 2020-02-26 10:02:44

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563ในนักเรียนระดับมัธยมฯตอนต้นชั้นปีที่ 2 ท่องเที่ยววิถีไทย พักใจที่บางละมุง ชุมชนตะเคียนเตี้ยอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1

Last Update : 2020-02-25 16:32:22

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในกิจกรรมทัศนศึกษาปี 2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1 ท่องเที่ยววิถีไทย อ่านต่อ...
 
ครูดีเด่นปี 2562

Last Update : 2020-02-25 15:03:33

ครูดีเด่นปี 2562อ่านต่อ...
 
กิจกรรม English Camp แผนกปฐมวัย

Last Update : 2020-02-25 12:11:44

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรม English Camp แผนกปฐมวัย ในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

Last Update : 2020-02-17 12:29:32

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ วัดแสนสุขวิสุทธิวรารามอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมถมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3

Last Update : 2020-02-17 11:24:43

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมถมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ณ EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE (E-TECH) อ่านต่อ...
 
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม 2563

Last Update : 2020-02-17 10:41:57

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการฯอ่านต่อ...
 
วันมาฆบูชา

Last Update : 2020-02-11 16:21:18

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในช่วงเช้า ฟังธรรมเพื่อเจริญสติ อ่านต่อ...
 
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

Last Update : 2020-02-11 14:17:30

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าวัดฟังธรรม เจริญสติและเวียนเทียน ทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา อ่านต่อ...
 
การแข่งขันฟุตบอลยูธคัพ ครั้งที่ 5

Last Update : 2020-01-15 15:49:31

โรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอลยูธคัพ ครั้งที่ 5 ปี 2563 รุ่นอายุ 12 ปี ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 
 
Page 1 | 2 | 3 > Last(54) next >


visited : View