โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

Last Update : 2020-09-17 15:59:36

โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบังอ่านต่อ...
 
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563

Last Update : 2020-09-01 15:04:49

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานฯอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

Last Update : 2020-09-01 10:55:00

โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันไหว้ครูของทางแผนกปฐมวัยในวันที่23-24ก.ค.2563

Last Update : 2020-08-01 14:09:18

กิจกรรมวันไหว้ครูของทางแผนกปฐมวัยในวันที่23-24ก.ค.2563อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563

Last Update : 2020-07-23 16:01:39

วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563 วิถีนิวนอมอล “New Normal” โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านต่อ...
 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Last Update : 2020-07-09 10:17:59

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...อ่านต่อ...
 
วันเข้าพรรษา

Last Update : 2020-07-08 00:14:41

เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นอ่านต่อ...
 
วันอาสาฬหบูชา

Last Update : 2020-07-08 00:10:40

เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8อ่านต่อ...
 
เปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Last Update : 2020-07-08 00:06:36

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้มีการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า-2019 (covid-19) อ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

Last Update : 2020-03-10 13:35:47

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2อ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

Last Update : 2020-03-10 13:09:40

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

Last Update : 2020-03-05 13:34:05

วันที่ 26 กุมภาพพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อ่านต่อ...
 
การตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์ ป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

Last Update : 2020-03-03 11:50:41

จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อที่จะป้องกันฯอ่านต่อ...
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

Last Update : 2020-03-02 11:51:02

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

Last Update : 2020-02-26 15:36:22

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรีอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

Last Update : 2020-02-26 15:29:08

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรีอ่านต่อ...
 
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Last Update : 2020-02-26 14:48:19

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

Last Update : 2020-02-26 10:50:12

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศาลเจ้านาจาฯ อ่างศิลา ชลบุรี อ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2

Last Update : 2020-02-26 10:02:44

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563ในนักเรียนระดับมัธยมฯตอนต้นชั้นปีที่ 2 ท่องเที่ยววิถีไทย พักใจที่บางละมุง ชุมชนตะเคียนเตี้ยอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1

Last Update : 2020-02-25 16:32:22

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในกิจกรรมทัศนศึกษาปี 2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1 ท่องเที่ยววิถีไทย อ่านต่อ...
 
 
Page 1 | 2 | 3 > Last(55) next >


visited : View