เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2  ณ เขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
 

Last Update : 2020-03-10 13:35:47

visited : View