โครงการทันตสุขภาพ

เมื่อวันที่  12 ก.ย. 55  คุณครูลัดดาวัลย์  สืบจากเทียม  รอง ผอ.ฝ่ายอารสถานที่และบริการ  และคุณครูรวินันท์ ด้วงกูล  นำ นักเรียนชั้น ป.1/1  ร่วมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพโรงเรียนรอบรั้วโรงกลั่นไทยออยล์  ณ ศูนย์สุขภาพและแหล่งเรียนรู้ไทยออยล์ อ่าวอุดม ศรีราชา...ภาพ/ข่าวโดยสนธยา

  

  

  

  

Last Update : 2012-09-23 16:37:59

visited : View