เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญุ รุ่นใหญ่ ม.๒

เมื่อวันที่ 18-20 ก.พ. 56 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒ ร่วมจัดกิจกรรมอยู่คายพักแรม ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาเขียวอ่างเก็บนำ้บางพระ ...ภาพ/ข่าวโดยสนธยา

    

   

Last Update : 2013-02-25 18:36:38

visited : View