ข่าวประชาสัมพันธ์

" โรงเรียนบุญจิตวิทยา เน้นการเรียนและกิจกรรมเป็นสำคัญควบคู่กันไป เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้รอบด้าน "

โรงพยายาลแหลมฉบังเจาะเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง

2021-03-02 14:51:38

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยายาลแหลมฉบังเจาะเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมอบยาเสริมธาตุเหล็ก

อ่านต่อ..

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2564

2021-03-01 16:19:55

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อ..

หน่วยงานเทศบาลนครแหลมฉบังให้ความรู้นักเรียน

2021-03-01 15:02:57

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมกับหน่วยงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้เชิญวิทยากร มาให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2 และ 3

อ่านต่อ..

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

2021-02-15 15:41:51

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โดยจัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น

อ่านต่อ..

โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมบุคลากรประจำเดือน

2021-02-02 13:46:32

วันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมีโดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการเป็นประธาน

อ่านต่อ..

มาตราการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2021-01-13 16:58:05

วันอังคารที่ 12 มกราคม 64 โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ..

แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

2020-12-21 16:16:00

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

อ่านต่อ..

ประดับอินธนูลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา63

2020-12-21 16:14:46

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาฝ่ายมัธยมศึกษา จัดทำพิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ..

เข้าร่วมกิจกรรมบวชศีลจาริณี ณ วัดมโนรม

2020-12-21 16:14:23

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบวชศีลจาริณี ณ วัดมโนรม

อ่านต่อ..

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

2020-11-24 15:29:53

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณาจัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันลอยกระทง 2563 (Loy Krathong Festival)

2020-11-06 15:07:28

กิจกรรมวันลอยกระทง 2563 (Loy Krathong Festival) ในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กิจกรรมที่จัดขึ้นของโรงเรียนบุญจิตวิทยา

อ่านต่อ..

วันปิยมหาราช

2020-10-27 15:54:34

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทงพระประชวรและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

อ่านต่อ..

กิจกรรมอ่านสารสันติภาพโลก

2020-09-23 15:07:10

วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพโลกและร่วมกันยืนสงบนิ่ง 1 นาที

อ่านต่อ..

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตรวจสุขอนามัย

2020-09-23 14:11:27

วันที่11 ,16, 17 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตรวจสุขอนามัย วัดสายตา

อ่านต่อ..

โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

2020-09-17 15:59:36

โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง

อ่านต่อ..

ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563

2020-09-01 15:04:49

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานฯ

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

2020-09-01 10:55:00

โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันไหว้ครูของทางแผนกปฐมวัยในวันที่23-24ก.ค.2563

2020-08-01 14:09:18

กิจกรรมวันไหว้ครูของทางแผนกปฐมวัยในวันที่23-24ก.ค.2563

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563

2020-07-23 16:01:39

วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563 วิถีนิวนอมอล “New Normal” โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ่านต่อ..

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2020-07-09 10:17:59

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

อ่านต่อ..

วันเข้าพรรษา

2020-07-08 00:14:41

เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

อ่านต่อ..

วันอาสาฬหบูชา

2020-07-08 00:10:40

เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8

อ่านต่อ..

เปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-08 00:06:36

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้มีการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า-2019 (covid-19)

อ่านต่อ..

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

2020-03-10 13:35:47

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

อ่านต่อ..

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

2020-03-10 13:09:40

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

2020-03-05 13:34:05

วันที่ 26 กุมภาพพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

อ่านต่อ..

การตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์ ป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

2020-03-03 11:50:41

จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อที่จะป้องกันฯ

อ่านต่อ..

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

2020-03-02 11:51:02

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

อ่านต่อ..


Page 1 | 2 | 3 > Last(40) next >