ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2020-02-26 14:48:19

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) บางพระ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี