เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

2020-03-02 11:51:02

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเขาเขียว  บางพระ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี