เปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-08 00:06:36

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้มีการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า-2019 (covid-19)  โดยได้จัดให้  นักเรียนมาเรียนตามเลขที่คู่เลขที่คี่   มีการตั้งจุดคัดกรอง และการจัดการเรียนการสอน ที่มีการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน