กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

2020-09-01 10:55:00

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทย    และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยโรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓  มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์
นักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมศึกษานิทรรศการวิทยาศาสตร์ภายในห้องประชุมชั้น ๒ (คาบเรียนวิทยาศาสตร์)
ซึ่งประกอบด้วย
 
    ๑) ท้องฟ้าจำลอง
    ๒) โลกใต้ท้องทะเล
    ๓) Lab การทดลอง
    ๔) 3D Printer
    ๕) สารคดีวิทยาศาสตร์
    ๖) การแสดง Science Show ของนักเรียนระดับชั้น ป.๕- ม.๓