ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563

2020-09-01 15:04:49

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น  โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร   ในการประชุมคณะครูและบุคลากร ได้มีการชี้แจง ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม  แนะนำครูบุคลากรท่านใหม่ และ มีกิจกรรมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากร โดยร่วมกันอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึก แก่คณะครูที่เกิดในเดือนสิงหาคม