โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

2020-09-17 15:59:36

โรงเรียนบุญจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง  มีการตรวจจุดเสี่ยงที่เกิดพาหะนำโรค คว่ำถ้วย ถัง ภาชนะที่เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย มีการพ่นหมอกควัน ใส่ทรายอะเบท และแจกแผ่นพับเอกสารความรู้ รณรงค์ป้องการไข้เลือดออก และได้มีพิธีรับมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563