กิจกรรมอ่านสารสันติภาพโลก

2020-09-23 15:07:10

วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพโลกและร่วมกันยืนสงบนิ่ง 1 นาที  โดยมี นางชวาลา  กันทอง ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เป็นผู้นำในการอ่านสารสันติภาพโลก ร่วมกับคณะครู นักเรียน  และร่วมกันยืนสงบนิ่ง 1 นาที