การทำผ้ามัดย้อม

2021-05-24 16:04:10

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คุณจิตตรา ตามรักษา มาให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และ นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปี่ที่ 2 เรื่องการทำผ้ามัดย้อม