การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในอาคารเรียน

2021-05-28 16:03:58

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้  ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องมีการช่วยกันแก้ไขป้องกัน  นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มีความห่วงใยในสุขภาพนักเรียน และบุคลากร เพื่อที่จะป้องกันและกำจัดเชื้อโรค โคโรน่าไวรัส - covid 19 ได้มีการให้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในอาคารเรียน ห้องประกอบการ และจุดต่างๆ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)