สมัครเรียนออนไลน์

ทางโรงเรียนได้มีบริการสมัครเรียนออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดค่าเทอมในระดับชั้นต่างๆ และสมัครเรียนออนไลน์ได้จากทางบ้าน


ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน

* บังคับกรอก