วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562

Last Update : 2019-06-29 15:10:45

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดอ่านต่อ...
 
พิธีมอบธงโรงเรียนและปลอกแขนให้สภานักเรียน 2562

Last Update : 2019-06-23 19:16:19

นพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบธงและปลอกแขนให้กับประธานสภานักเรียน โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการ และคณะครู ให้เกียรติเป็นประธานอ่านต่อ...
 
ปัจฉิมนิเทศ ด้วยรักและผูกพัน 2562

Last Update : 2019-03-06 15:04:03

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ ด้วยรักและผูกพัน 2562" ให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อ...
 
มอบเกียรติบัตรลูกเสือจราจร 2562

Last Update : 2019-03-06 14:35:04

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือจราจรโรงเรียนบุญจิตวิทยาในปีการศึกษานี้ โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านต่อ...
 
มอบเกียรติบัตรสภานักเรียน 2562

Last Update : 2019-03-06 14:24:46

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน 2562 โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการ และคณะครู เป็นผู้ให้เกียรติอ่านต่อ...
 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 2562

Last Update : 2019-03-05 14:33:10

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม " พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย " ให้แก่นักเรียนในระดับปฐมวัย ที่จบการศึกษาปี 2561-2562อ่านต่อ...
 
พิธีมอบเกียรติบัตรงานสร้างเสริมมารยาทและอัตลักษณ์โรงเรียนดีเด่น

Last Update : 2019-02-27 14:40:44

พิธีมอบเกียรติบัตรงานสร้างเสริมมารยาทและอัตลักษณ์โรงเรียนดีเด่นและกิจกรรมบันทึกความดี นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นอ่านต่อ...
 
ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยระดับชั้นอนุบาล (การเคลื่อนย้ายไปจุดรวมพล)2562

Last Update : 2019-02-27 13:54:27

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยระดับชั้นอนุบาล (การเคลื่อนย้ายไปจุดรวมพล)2562อ่านต่อ...
 
กิจกรรม Safety First นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

Last Update : 2019-02-27 13:20:39

กิจกรรม Safety First นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอ่านต่อ...
 
รับโล่รางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ ประจำปี 2562

Last Update : 2019-02-27 11:21:42

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2562

Last Update : 2019-02-22 09:19:13

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน คณะครู นักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา ที่วัดมโนรมอ่านต่อ...
 
BJ Healthy Family Day 2019 (Walk Rally 6)

Last Update : 2019-02-21 15:54:10

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม Walk Rally ครั้งที่ 6 ในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 
กิจกรรมดีๆกับครื่องดื่มไมโล 2562

Last Update : 2019-02-07 09:21:57

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ ตราไมโล โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับโรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมอ่านต่อ...
 
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม 2562

Last Update : 2019-02-06 16:22:56

วันที่ 30 มกราคคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นประธานอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

Last Update : 2019-01-30 11:33:58

โรงเรียนจัดกิจกรรมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562อ่านต่อ...
 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บุญจิตวิทยา 2562

Last Update : 2019-01-08 11:01:21

วันที่ 27 ธันวาคม 2561โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562" โดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้รับใบอนุญาตฯ นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการอ่านต่อ...
 
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนธันวาคม 2561

Last Update : 2019-01-08 09:57:02

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นประธานในการประชุม อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันประถมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

Last Update : 2018-12-18 12:09:48

โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันประถมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยมีการแข่งขัน และการประกวดทักษะด้านวิชาการต่างๆดังนี้อ่านต่อ...
 
ประดับอินธนูลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Last Update : 2018-12-13 15:03:50

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยาฝ่ายมัธยมศึกษา จัดทำพิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อ่านต่อ...
 
กีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ครั้งที่ 17

Last Update : 2018-12-10 17:41:56

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบุญจิตวิทยา แผนกปฐมวัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ครั้งที่ 17 ณ สนามสิรินธร โรงเรียนอัญสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ...
 
 
Page 1 | 2 | 3 > Last(51) next >


visited : View