BJ Healthy Family Day 2019 (Walk Rally 6)

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม Walk Rally ครั้งที่ 6  ในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3  ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง  
โดยมีนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้   โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา
เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว เพื่อน ครู และผู้อื่น
Last Update : 2019-02-21 15:54:10

visited : View