รับโล่รางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ ประจำปี 2562

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  โรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ  โครงการสร้างขวัญและกำลังใจจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมทรินิตี้ โรงเรียนดาราสมุทร
 
Last Update : 2019-02-27 11:21:42

visited : View