พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 2562

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม  " พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย "  ให้แก่นักเรียนในระดับปฐมวัย
ที่จบการศึกษาปี 2561-2562 โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน
Last Update : 2019-03-05 14:33:10

visited : View