มอบเกียรติบัตรสภานักเรียน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน 2562    โดยมี นางชวาลา  กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะครู เป็นผู้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนสภานักเรียน

Last Update : 2019-03-06 14:24:46

visited : View