มอบเกียรติบัตรลูกเสือจราจร 2562

วันอังคารที่ 5 มีนาคม  2562  โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือจราจรโรงเรียนบุญจิตวิทยาในปีการศึกษานี้   

โดยมีนางชวาลา  กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

และคณะครู เป็นผู้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนลูกเสือจราจรโรงเรียนบุญจิตวิทยา

Last Update : 2019-03-06 14:35:04

visited : View