ปัจฉิมนิเทศ ด้วยรักและผูกพัน 2562

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ ด้วยรักและผูกพัน 2562"  ให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561-62 โดยมี นางชวาลา  กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี  ที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน
ของเราชาว "เขียว-เหลือง" ระหว่าง ครู-ศิษย์ พี่-น้อง เพื่อร่วมกันส่งทางให้ลูกศิษย์และพี่ๆ ขึ้นฝั่ง เพื่อเดินทางไปในเส้นทางชีวิตที่ต่างคนต่างเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป
        นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมรักในสถาบันโดยน้องๆได้ร่วมมือร่วมใจบูมเชียร์ส่งท้ายให้พี่ๆ ม.3   หลังจากเสร็จสิ้นน้องส่งพี่ คณะครูนำนักเรียน ม.3 ไหว้พระอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนก่อนจะจบจากโรงเรียนไป
 
Last Update : 2019-03-06 15:04:03

visited : View