จัดการเนื้อหา
กิจกรรมปฐมวัย
ประชาสัมพันธ์ปฐมวัย
หลักสูตรสาธิตปฐมวัย
อบรมหนีไฟ

22 กุมภพันธ์ 2556 เวลา 13.30น. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้อบรมเด็กๆ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในโครงการปลอดภัยไว้ก่อน เรื่องการป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟอย่างถูกวิธี/ภาพข่าว โดย ปฐมวัย อ่านต่อ...

Last Update : 2013-02-22 15:51:08


อาหารนานาชาติ

เด็ก ๆ ช่วยกันทำขนมกันอย่างสนุกสนานค่ะ อ่านต่อ...

Last Update : 2012-09-18 10:05:02


การแข่งขันกีฬาอนุบาล Harbor Mall

การแข่งขันกีฬาอนุบาล Harbor Mall วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 อ่านต่อ...

Last Update : 2012-07-17 12:56:35


Page 1

 visited : View