วิธีตั้งค่า Microsoft Excel 2003 ก่อนการใช้โปรแกรม (ตั้งค่าเพียงครั้งเดียวใช้งานได้ตลอด) โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้กับ Excel 2003, 2007, 2010 (ขณะนี้กำลังจัดทำวิธีใช้งาน Version 2007, 2010)

วิธีตั้งค่า 2003   |   วิธีตั้งค่า 2007   |   วิธีตั้งค่า 2010   |   วิธีใช้งานโปรแกรม

วิธีตั้งค่า Excel 2003

ระบบจำเป็นต้องตั้งค่าเหล่านี้ก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมช่วยเหลือนักเรียนได้

เปิด Microsoft Excel 2003 ขึ้ันมาจากนั้นไปที่ เมนู เครื่องมือ > แมโคร > ความปลอดภัย

 

จะมีหน้าต่างดังภาพปรากฎขึ้นมาให้เลือก หัวข้อ ต่ำ.... จากนั้นกดตกลง เมื่อทำขัึ้้นตอนนี้เสร็จให้ ปิดโปรแกรม

 

วิธีตั้งค่า Excel 2007

 

วิธีตั้งค่า Excel 2010

 

วิธีใช้งานโปรแกรมช่วยเหลือนักเรียน

ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ HelpSystem.xls ขึ้นมาจากนั้นจะปรากฏโปรแกรมดังภาพ

  1. ให้กรอกข้อมูลในช่องรหัสประจำตัวนักเรียนที่ต้องการเพิ่มข้อมูล
  2. เมื่อกรอกรหัสประจำตัวนักเรียนแล้วให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบทุกช่อง ในช่องที่มี List รายการให้เลือก กรุณาอย่ากรอกข้อมูลโดยการพิมพ์ลงในช่องตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกที่มีให้เท่านั้น
  3. ระหว่างผู้ใช้กรอกข้อมูล สามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้ทุกเมื่่อ และสามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไขได้ทุกเมื่อ (จะกล่าวต่อไปในข้อที่ 4)
  4. เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลของนักเรียนที่ได้เพิ่มไว้แล้ว ให้ผู้ใช้กดเลือกที่รหัสนักเีรียนทางด้านซ้าย ข้อมูลจะถูกเรียกขึ้นมา และเมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูลนักเรียนเสร็จแล้วให้ทำการกดบันทึก
  5. ในกรณีที่ต้องการลบนักเรียนคนใดคนหนึ่งให้ผู้ใช้ คลิกที่รหัสนักเรียน (ข้อ 4) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (ลบที่เลือก) จะเป็นการลบข้อมูลนักเรียนคนนั้นออกไป
  6. เมื่อผู้ใช้พักการใช้งานให้คลิกที่ปุ่มที่ 6 จบการทำงาน

เกี่ยวกับไฟล์งาน

ทาง IT จะทำการส่งไฟล์ให้คุณครูทุกคนทาง E-mail ถ้าคุณครูคนใดไม่ได้รับ หรือมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อทางฝ่าย IT ได้ทุกเมื่อ

* เมื่อได้รับไฟล์แล้วกรุณาห้ามเปลี่ยนชื่อเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่ท่านกรอกได้

ดาวน์โหลด (ในกรณีที่ไม่ได้รับ E-mail)

  • ดาวน์โหลดไฟล์งาน (ไฟล์ชุดข้อมูลที่ 1 และ ชุดข้อมูลที่ 2) คลิก ที่นี่ พาสเวิร์ดสามารถสอบถามทางฝ่าย IT หรือ ครูฝน เมื่อใส่ Password แล้วให้เลือก Folder "ระบบช่วยเหลือนักเรียน แล้วทำการดาวน์โหลด"
  • * ขณะนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ช่วงที่ 2 ได้แล้ว


visited : View