คู่มือการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เรียนรู้ "การใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย" : นายสมบูรณ์ สุขชัย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (Make IT Safe)
การป้องกันรักษาความปลอดภัยจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เบื้องต้น : นายนพดล ชาติรังสรรค์
วิธีการดูรายละเอียด IP Address , MAC Address หรือ Physical Address และ Computer Name
โปรแกรม Ccleaner
โปรแกรม NOD32
การตั้งค่าความปลอดภัยใน Internet Explorer (Windows XP)
การตั้งค่า Pop-up Blocker ใน Internet Explorer (Windows XP SP 3)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

http://www.nidtep.go.th/-visited : View