จัดการเนื้อหา
กิจกรรมปฐมวัย
ประชาสัมพันธ์ปฐมวัย
หลักสูตรสาธิตปฐมวัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำกะปิ

ศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำกะปิ วิทยากร คุณธนัญญา คงคาศรี ณ ร้านเจ๊จู บ้านแหลมฉบังเก่า อ่านต่อ...

Last Update : 2020-01-21 17:47:01


กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19

กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ...

Last Update : 2019-09-17 14:24:33


กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...

Last Update : 2019-09-13 06:05:35


Project ระดับชั้นอนุบาล 3

แผนกปฐมวัยได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Project ระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...

Last Update : 2019-09-12 18:35:26


Project ระดับชั้นอนุบาล 2

แผนกปฐมวัยได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Project ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...

Last Update : 2019-09-12 18:28:49


Project ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1

แผนกปฐมวัยได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Project ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...

Last Update : 2019-09-12 18:08:45


อบรมหนีไฟ

22 กุมภพันธ์ 2556 เวลา 13.30น. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้อบรมเด็กๆ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในโครงการปลอดภัยไว้ก่อน เรื่องการป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟอย่างถูกวิธี/ภาพข่าว โดย ปฐมวัย อ่านต่อ...

Last Update : 2013-02-22 15:51:08


อาหารนานาชาติ

เด็ก ๆ ช่วยกันทำขนมกันอย่างสนุกสนานค่ะ อ่านต่อ...

Last Update : 2012-09-18 10:05:02


การแข่งขันกีฬาอนุบาล Harbor Mall

การแข่งขันกีฬาอนุบาล Harbor Mall วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 อ่านต่อ...

Last Update : 2012-07-17 12:56:35


Page 1

 visited : View