กีฬาสมาคมโรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา 2560

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้รับเหรียญรางวัล

  • - เหรียญทิงแดงวิ่ง 20 เมตรหญิง ระดับอนุบาล 1
  • - เหรียญทองวิ่งผลัด 8x20 เมตร ชาย ระดับอนุบาล 1
  • - เหรียญทองแดงวิ่งผลัด 8x20 เมตร ชาย ระดับอนุบาล 2
  • - เหรียญทองแดงวิ่ง 50 เมตร หญิง ระดับอนุบาล 3
  • - เหรียญเงินกระโดดไกล ชาย ระดับอนุบาล
  • - เหรียญทองกระโดดไกล หญิง ระดับอนุบาล
  • - เหรียญเงินชักเย่อ หญิง ระดับอนุบาล -ถ้วยรางวัลชนะเลิศกรีฑา อนุบาล 1 ชาย
  • -ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกีฬาประเภทลาน หญิง
  • -ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมกรีฑา อนุบาล 1 ชาย
 

 visited : View